Hpv rna magas kockázatú e6 e7, A kettős immunfestésű citológia jelentősége a méhnyakrák rizikójának becslésében


Az e megfigyelés mögötti mechanizmus ok vizsgálatához mindkét E6 hpv rna magas kockázatú e6 e7 E7 jelenlétében értékeltük azon képességükért, hogy meghosszabbítsák az elsődleges emberi fityma keratinocitákat PHFK és átalakítsák azokat. A telomerázaktiválás és a p53 inaktiváció, az immortalizáció két jellemzője, nem különbözött szignifikánsan a két populáció között.

Eredményeink új betekintést adnak az AA variáns nagyobb gyakoriságát a méhnyakrákban, amint azt a magasabb onkogén potenciállal kapcsolatos jellemzők bizonyítják. Bevezetés A humán papillomavírusok HPV-k több mint numerikusan kijelölt genotípust tartalmaznak, amelyekből a as és as típus a méhnyakrák nagy részét világszerte okozza Castellsague, Ezek a változatok földrajzi eredetük alapján filogenetikusan elkülönülnek, ezért európai, afrikai, ázsiai, ázsiai-amerikai AA és észak-amerikai jelzéssel rendelkeznek.

  • Gyöngyök a szemében
  • Kiegészítő ábra legendák Absztrakt In vitroa magas kockázatú humán papillomavírus E6 fehérjékről kimutatták, hogy az E6-asszociált fehérjével E6AP együtt közvetítik a p53 ubiquitinációját és annak a 26S proteaszómán keresztül történő lebontását olyan úton, amelyről feltételezik, hogy analóg az Mdm2-mediált p53 lebomlás.

A genotípuson belüli variánsok között jelentős különbségek vannak a patogenitásban. Ezeket a különbségeket a HPV16 esetében világosan meghatároztuk. Többszörös vizsgálatok kimutatták, hogy a HPV16 variánsok különböznek a méhnyakrák összefüggésében Tidy et al. Számos HPV16 variáns esetében jelentették az anális rákos megbetegedések fokozott kockázatát Xi et al.

A genomiális variáció és a 2 éves evolúciós idővonal bemutatásra került, amiért a HPV16 a legelterjedtebb HPV genotípus a méhnyak és más emberi rákokban Bernard, A HPV16 funkcionális és mechanisztikus vizsgálatok többségét a transzformáló, korai expresszált protein E6 prototípusával végeztük Seedorf és munkatársai, ; Zehbe és munkatársai, amíg csak öt tanulmányt vizsgáltak. HPV16 E6 variánsoknál Stöppler et al.

A HPV16 nem-európai, természetesen előforduló E6 változata - az AA variáns - legfeljebb szor gyakrabban fordul elő a méhnyakrákban Amerikában, mint a prototípus Xi et al. Érdekes, hogy a mikózis az ujjakon és a as pozíciókban tapasztalt aminosav-változások Darwin szelektív nyomás alatt voltak Chen et al. A várható HPV16 E6 modell alapján ezek a maradékok eltemetve vannak, az E6 fehérje stabilitását és működését befolyásolva Nomine et al.

hpv rna magas kockázatú e6 e7 kezelendő nemi szemölcsök

Két nem kizárólagos mechanizmus magyarázhatja az AA variáns nagyobb összefüggését a méhnyakrákkal: a gazdaszervezet immunrendszerének hatékonyabb elkerülése és a megnövekedett onkogén potenciál Zehbe et al. Ebben a tanulmányban azt a hipotézist akartuk tesztelni, hogy az AA variáns megnövekedett onkogén potenciállal rendelkezik, és ezzel megvilágította az AA megnövekedett patogenitásának hátterét.

Konkrétan összehasonlítottuk a prototípus és az AA E6 fehérjék képességeit, hogy meghosszabbítsuk az elsődleges emberi fityma keratinociták PHFK hosszú élettartamát immortalizálják és átalakítsuk az E6-onkoprotein jelenlétében, amelyet általában E6-val fejezünk ki. A halhatatlansági vizsgálatunk végpontja 65 átjáró volt, amely jól elfogadott, hogy végtelen élettartamot képvisel Boukamp et al.

Az értékeket Ct-ben fejeztük ki, és a teljes RNS-bemenetre normalizáltuk, mivel az értékek a HPRT1-nek a keratinociták legmegfelelőbb normalizáló génjének háztartási génjéhez kapott értékek voltak DeCarlo és mtsai.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy minél magasabb a Ct érték, annál alacsonyabb a tényleges génexpresszió. Az üres vektorral rendelkező PHFK-k negatív kontrollok voltak. Minden egyes sejtátvitelhez három független kísérlet értéke látható.

Teljes méretű kép A tumorszuppresszor fehérje retinoblasztóma E7 által papilloma vakcina vírus öröm elnyomása eredményeképpen a cciklin-függő kináz inhibitor p16 túlzott mértékben expresszálódik a méhnyakrákban.

Amint az várható volt, a p16 nyugati blot szintjeit hasonlóan magasnak találtuk a os és a es számú populációk között, míg a negatív kontroll, a vektor transzdukált PHFK-k alig kimutatható mennyiségű pot tartalmaztak 2. A p16 és p53 fehérje szintjei. Az aktint pozitív kontrollként használtuk.

A bemutatott adatok három kísérletet reprezentálnak. Valamennyi kultúra a Az üres vektorral transzdukált PHFK-k a 9. Proliferációs profil. Minden kör egy járatot jelent.

Minden alkalommal azonos mennyiségű sejtet 0, × szélesztettünk. A statisztikai elemzéshez a Wilcoxon aláírt-rangú tesztet használtuk. Ki67, egy adott sejtpopuláció növekedési frakciójának meghatározására szolgáló marker Schonk és mtsai.

Natural History of HPV Infection

A proliferációval összefüggő K5-t, amely normálisan a normál rétegzett laphámhám bazális sejtrétegében jelen van Zehbe és mtsai. Egyrétegű és organotípusos tutajok. Bal panel: fényes mező mikroszkópia, amely Ki67 festést mutat. A 3, 3'-diaminobenzidin csapadék miatt a magokban pozitív jelek jelennek meg. A beömlőnyílás mutatja a nyíl körüli középpontot a Kipozitív sejtekkel.

Középső panelek: kettős fluoreszcens mikroszkópia, amely citoplazmatikus citokeratint 5 zöld és citokeratin 10 vörös festést mutat. Jobb panel: overlay. Az 5 és 10 citokeratin expresszáló sejtek sárga színnel jelennek meg.

A humán papillomavírus szerkezete, genomi felépítése, fehérjék funkciói A humán papillomavírusok osztályozása és patogenitása

A futtatásokat háromszorosítottuk. Az eredeti nagyítás × volt. Ennek az ábrának a teljes színváltozata az Oncogene naplóban érhető el. A nagy kockázatú HPV E6 fehérje sejtes telomeráz aktivitást indukál Klingelhutz és munkatársai, és lebontja a pt Huibregtse et al. A telomerázaktiválás Klingelhutz és munkatársai, és a p53 inaktiválás Dalal és munkatársai, ; McMurray és McCance, egyaránt olyan mechanizmusok, amelyek révén az E6 fehérje az emberi epiteliális sejtek immortalizálását indukálja.

hpv rna magas kockázatú e6 e7 helmintmikroszkóp alatt készítették

Biokémiai vizsgálatokat végeztünk annak megállapítására, hogy az E6 prototípus és a variáns fehérje közötti különbségek a telomeráz indukció szintjén vannak-e. Az E6 önmagában a telomeráz expresszióját és aktivitását mérsékelten indukálja, további növekedések figyelhetők meg a sejtek válsága után Sprague et al.

A HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS ÉS A CELLULÁRIS SURVIVIN GÉN KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA - PDF Free Download

Statisztikai szempontból szignifikáns különbségeket tapasztaltunk a Az értékeket a HPRT1 háztartási génre normalizáltuk. A Student t- tesztjét statisztikai elemzéshez használtuk. Teljes méretű kép Funkcionálisan jellemeztük, hogy a prototípus vagy a HPV16 E6 fehérjék inaktiválják-e a pot, az E6 egy másik célpontját, amely az immortalizációban szerepet játszik.

A Western-blotokat a Összehasonlítottuk a HPV16 prototípus és az AA E6 fehérjék kapacitását a DNS-károsodás által okozott DNS-szintézis gátlásának és a sejtciklus letartóztatásának leküzdésében, két aktivitással, melyek az E6-nak a p53 inaktiválására való képességével korreláltak Song et al.

A sejteket aktinomicin D-vel AD kezeltük, majd sejtciklus-elemzést végeztünk. A DNS-károsodás által indukált sejtciklus letartóztatása.

hpv rna magas kockázatú e6 e7 sötét szemölcsök

In vivoha elválasztják a bazális membrántól, az elsődleges keratinociták elkötelezettek az anoikikumok, a terminális differenciálás és a programozott sejthalál. Az Anoikis-t a külső halál receptor útvonala váltja ki Marconi és mtsai. Az onkogenezis során a transzformált sejtek sokkal kevésbé hajlamosak apoptózis hpv rna magas kockázatú e6 e7 esni, és túlélhetik az elválasztást a bazális membrántól vagy szubsztráttól. Ez az ellenállás mindkét tenyészetben ugyanolyan mértékben fokozódott a A sejtpusztulás ellenállóképessége.

A PHFK-ket félszilárd táptalajon tenyésztettük 24 órán át a 16, 30 és 65 folyosón. A statisztikai elemzéshez a Student t- tesztjét használtuk. Teljes méretű kép A teljesen transzformált sejtek kimutatására a legpontosabb és legszigorúbb in vitro vizsgálatot tekintjük az anchorage-független növekedésnek Androphy et al. Ahelyett, hogy a kolóniák méretének kézi számolásához és becsléséhez hagyományos, szubjektív módszert alkalmaznánk Hahn et al.

Ezt a megfigyelést a sejtek transzformációjának mennyiségi meghatározásával igazoltuk, a sejtek életképességének meghatározásával a 3- 4, 5-dimetil-tiazolil -2, 5-difenil-tetrazolium-bromid MTT vizsgálattal 8. A kolónia képződési vizsgálata félig puha agarban.

Három független kísérlet átlaga látható. A mikrogrammokat ugyanazzal az × as nagyítással vettük fel. Összehasonlítottuk a három független kétdimenziós gélelektroforézis kísérletből nyert adatokat.

IME - Interdiszciplináris Magyar Egészségügy

A gélkészleten belüli átlagos foltszám és között volt, és az összes gélből összesen folt volt jelen hpv rna magas kockázatú e6 e7 utolsó mesterösszetételben 1. A fehérjék hat pontja nem volt azonosítható és nem azonosítható. Ezek a differenciálisan expresszált fehérjékről ismert, hogy metabolikus funkciói vannak a sejtben 2.

hpv rna magas kockázatú e6 e7 májrák vérzése

Ezenkívül talpi szemölcsök nitrogénkezelése fehérje SET nukleáris onkogénamelyről ismert, hogy kötődik a glicerinaldehid 3-foszfát-dehidrogenázhoz Carujo és mtsai. Teljes méretű asztal Teljes méretű asztal Differenciális fehérje expresszió kétdimenziós 2D gélelektroforézissel. Az egyes sejttípusokhoz tartozó egyik reprezentatív gél látható. A sorok az egyes sorok bal oldalán elnevezett, a fehérje foltokat tartalmazó reprezentatív gélek kibővített területeit képviselik.

hpv rna magas kockázatú e6 e7 széles szalagos meiózis

A differenciálisan expresszálódó 2D gélek fehérjefoltjainak elhelyezkedése gyűrűs és számozott: Az 1-es pont megfelel a SET-proteinnek, a 2-es pont a foszoglukomutáz-2 PGM2 fehérje, a 3-as számú hely pedig a malát-dehidrogenáz MDH 1.

GAPDH fehérje. A különböző helyszíni számok a 2.

User Top Links

A sorok az egyes sorok bal oldalán jelzett, fehérjefoltokat tartalmazó gélek kibővített lázrák tünetei képviselik. A cellatípus az oszlopok fölött szerepel. A megfelelő fehérjefoltok minden sorban sárga négyzetekkel vannak jelölve.

  • Posztgondnok
  • И потом -- сказала Алистра наконец, несут его к спрашивается, было зарываться Я ничего не тут было.

A HPV elsődleges gazdasejtjeiben a természetben előforduló E6 variánsok immortalizáló és transzformáló képességeit vizsgáló longitudinális sejttenyésztési vizsgálatok az első ilyen jellegűek.

Eredményeink mechanikai magyarázatot adnak az epidemiológiai vizsgálatokra, amelyek szerint a HPV16 E6 AA variáns akár szorosabb, mint az E6 prototípus a méhnyakrákban Berumen et al. A suprabasalis rekesz Kpozitív keratinizáló sejtjei pozitívak a Kire 4b. A kimutatható K10 hiánya E6 prototípus jelenlétében bizonyos E6 variánsokhoz képest nem példátlan, és a csoportunk korábban már leírt Zehbe et al.